·  TEL. 933731716 · EMAIL col-ateneuinstructiu@xtec.cat
 · 

Serveis

Menjador


L'empresa Serunión és la responsable del servei de cuina i l'empresa Ziga-Zaga s'ocupa del servei de monitoratge. La Maria Valls és la responsable del menjador de l’escola. L’Ateneu es fa càrrec del cobrament del servei de menjador. El menjar es cuina a l'escola i el menú el trobareu a la web de l’escola i a Secretaria.
A principi de curs s’entrega un document a cada alumne per consultar si el servei s’utilitza cada dia o esporàdicament. Si un alumne que es queda habitualment al menjador ha d'anar a dinar a casa, cal notificar-ho a l’agenda d’Infantil i Primària. No el deixarem sortir de l'escola si no tenim l'autorització escrita.
Si un alumne s'ha de quedar de manera esporàdica o ha de seguir alguna dieta especial cal notificar-ho també via agenda. En cas que us sorgeixi algun imprevist i no pugueu avisar per escrit, haureu de notificar-ho a Secretaria abans de les 11:00 h.
Els alumnes de P3 entren a dinar a partir de les 12:30 h per poder fer la migdiada, els de P4 i P5 a les 12:45 h i els de Primària i Secundària comencen a entrar per torns a partir de les 13:00 h.
Els alumnes estan en aquest horari amb un grup de monitors que tenen cura i potencien els hàbits d'higiene i el bon comportament al menjador. Abans i després de dinar els monitors organitzen activitats adequades per a cada nivell.
L'equip de monitors s'encarrega de fer un diari de menjador dels alumnes d'Infantil i un informe trimestral dels alumnes de 1r fins a 3r de Primària.

 


NORMATIVA DEL SERVEI DE MENJADOR CURS 2013/2014

FUNCIONAMENT

El servei de menjador funcionarà tots el dies lectius del curs. El dinar es prepara a la cuina de l’escola sota la direcció de SERUNIÓN. Al començament de cada mes disposareu dels menús a Secretaria i a la web de l’escola.

FORMA DE PAGAMENT

La forma de pagament serà per domiciliació bancària al mateix compte on es paga la resta de rebuts de l’escola. IMPAGATS En cas de devolució d’un rebut, s’enviarà una carta informativa perquè es regularitzi la situació en un termini màxim de 5 dies. En cas de no fer efectiu el pagament en el termini indicat, l’alumne/a no podrà continuar fent ús del servei de menjador.

NORMES

Cal omplir la inscripció que us adjuntem i retornar-la a Secretaria abans del dia 18 de setembre. Els rebuts de cada mes es passaran a començament del mes següent, excepte el mes de juny que es cobrarà quan acabi el curs.
Per motius d’organització per a la cuina, cal que marqueu amb una creu si utilitzarà el servei de menjador habitualment o esporàdicament.

 

Vincles d'interès