·  TEL. 933731716 · EMAIL col-ateneuinstructiu@xtec.cat
 · 

Etapes

Primària


Aquesta etapa de l'educació comença als 6 anys i acaba als 12 anys. S'organitza per cicles: Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Durant aquests anys s'imparteixen els ensenyaments bàsics de l'educació de l'alumnat, des de la consolidació de la lectura i de l'escriptura fins als hàbits i tècniques d'estudi de qualsevol assignatura. També es dóna una especial importància a la seva formació en aspectes com la convivència, la tolerància, l'autonomia i el respecte als altres i a l'entorn.

Les assignatures d’anglès, educació física i música són impartides per mestres especialistes. La informàtica es treballa a nivell d’usuari aplicant les Tecnologies de la Comunicació i de la Informació (TIC) al currículum escolar (creació de presentacions multimèdia, processador de textos, eines de dibuix, vídeo i fotografia digital...) segons l’edat de l’alumnat en grups reduïts i fent servir un ordinador per persona.

En el marc del Projecte experimental de Llengües Estrangeres (PELE), s’imparteixen en anglès algunes unitats de la matèria de Coneixement del Medi Social i Natural.

Llegir-ne més

Vincles d'interès