·  TEL. 933731716 · EMAIL col-ateneuinstructiu@xtec.cat
 · 

Etapes

Infantil


Infantil 3, Infantil 4, Infantil 5. Dues línies per curs. Etapa concertada.

El segon cicle de l'Educació Infantil comprèn dels 3 als 6 anys d'edat. Aquest cicle es divideix en tres nivells: Educació Infantil de tres anys (P3), Educació Infantil de quatre anys (P4) i Educació Infantil de cinc anys (P5).

La finalitat de l’Educació Infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

Durant aquesta etapa els infants aniran aprenent en les tres àrees de coneixement i experiència: l’àrea de descoberta d'un mateix i dels altres; l’àrea de descoberta de l'entorn i l’àrea de comunicació i llenguatge.

També es dedica un temps setmanal a activitats especialitzades: durant els tres cursos es fa psicomotricitat, música, biblioteca, informàtica, experimentació en grups reduïts i dues sessions setmanals d’anglès, una de les quals es fa en grup reduit per potenciar l’expressió oral.

ACTIVITATS GENERALS DE L’ETAPA

Algunes activitats comunes a tot el segon cicle d'Educació Infantil són les relacionades amb les festes tradicionals: Castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi.

L'escola organitza sortides pedagògiques que poden ser d’un matí o de tot el dia i són molt recomanables perquè es programen com a complement de les activitats realitzades a classe.

Vincles d'interès